Innføring av drivstofftillegg

Pga økte fuelkostnader er det innført et drivstofftillegg for begge fly. Prisen er dynamisk alt etter hva gjeldende pumpepris på ENNO er. Fueling skal primært skje på ENNO. Ved behov for fueling andre steder hvor pumpepris kan være vesentlig dyrere, må en som fartøysjef forvente å måtte betale mellomlegget.