Inn-/utflygningsruter ENNO

Her vil du se en oversikt over inn-/utflygningsrutene som skal benyttes på Notodden Flyplass, Tuven/ENNO.

**

Innflygning VFR

**
Utflygning VFR

**

 

Merk: Fjelltopper eller andre landemerker som er skrevet på kartene er mye brukt av seilflymiljøet og gir en god oversikt.