Innføring av drivstofftillegg

Pga økte fuelkostnader er det innført et drivstofftillegg for begge fly. Prisen er dynamisk alt etter hva gjeldende pumpepris på ENNO er. Fueling skal primært skje på ENNO. Ved behov for fueling andre steder hvor pumpepris kan være vesentlig dyrere, må en som fartøysjef forvente å måtte betale mellomlegget.

Ny revidert klubbhåndbok

Klubbhåndboken er revidert. Alle medlemmer bes om å sette seg inn i denne da det er mange oppdateringer.
Klubbhåndboken finner du under fanen «klubben», samt at alle medlemmer har fått den tilsendt på e-post 12.04.22.

Feil på e-post systemet

Det viser seg at vi har hatt en feil på e-post/kontaktskjema systemet vi bruker, så henvendelser som er sendt oss den siste måneden er ikke blitt mottatt. De som har sendt henvendelse uten å få svar må sende ny henvendelse.

Systemet skal nå være oppe igjen og virke som normalt.

Innkalling Årsmøte 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Alle medlemmer innkalles med dette til årsmøte i Notodden og Kongsberg Flyklubb.

Tid: Onsdag 19/5 kl 18:00
Sted: Pga smittestituasjonen så avholdes årsmøtet digitalt. Link til møtet vil bli sendt ut noen dager før møtet.

Årsmøtesaker

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av representanter til å underskrive protokollen

5. Godkjenning av fremmøtte representanter

6. Årsberetning for klubbåret 2020

7. Regnskap for klubbåret 2020

8. Budsjett for klubbåret 2021

9. Nye vedtekter

10.Innkomne forslag

11. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 5/5, og sendes til e-post: styret@nkfk.no

Årsberetning, regnskap og innstilling fra valgkomitè vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Velkommen!

Introkurs Lørdag 13/10

Vi arrangerer introkurs for PPL-A (privatflyger sertifikat) lørdag 13/10/2018 kl 12:00 i våre lokaler på Notodden flyplass. Her vil du få en innføring i hva det innebærer å ta flysertifikat, hvilke fag en må igjennom, kostnader osv. Det vil også bli anledning til å selv få prøve å fly denne dagen, til en fordelaktig pris.

Mer informasjon om denne dagen vil bli lagt ut om ikke lang tid, så følg med.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på vår FB side (melding), eller på tlf 92010183.

Forskriftsendring i Vinje – Nå kan vi igjen benytte vann i Vinje til sjøflyging!

Etter full bråstopp for allmennflyging på sjø i Vinje kommune i fjor, har kommunen etter innspill fra NLF og Notodden og Kongsberg Flyklubb nå vedtatt en ny motorferdselforskrift der tre vann kan benyttes av alle. En del andre vann kan benyttes for nærmere angitte formål eller etter søknad.

Dette er særs gledelig for oss som driver med sjøflyskoling, men også for andre som driver med sjøflyging.

De tre vannene som er tillatt benyttet av alle er følgende:

Møsvatn ved dammen (se kartutsnitt)
Ståvatn ved Haukeliseter (se kartutsnitt)
Longvikvatn

Forskriften kan leses her:
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-06-28-1133?q=motorferdsel vinje

Forskriften tar til å gjelde så fort den er publisert i «Norsk lovtidend».