Innkalling Årsmøte 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Alle medlemmer innkalles med dette til årsmøte i Notodden og Kongsberg Flyklubb.

Tid: Onsdag 19/5 kl 18:00
Sted: Pga smittestituasjonen så avholdes årsmøtet digitalt. Link til møtet vil bli sendt ut noen dager før møtet.

Årsmøtesaker

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av representanter til å underskrive protokollen

5. Godkjenning av fremmøtte representanter

6. Årsberetning for klubbåret 2020

7. Regnskap for klubbåret 2020

8. Budsjett for klubbåret 2021

9. Nye vedtekter

10.Innkomne forslag

11. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 5/5, og sendes til e-post: styret@nkfk.no

Årsberetning, regnskap og innstilling fra valgkomitè vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Velkommen!