Akroutsjekk

Notodden og Kongsberg Flyklubb er autorisert av Luftfartstilsynet til å drive opplæring/undervisning til Akro-utsjekk. Programmet til  består av en teoretisk og en praktisk del. Opptak til praktisk flyging og teori foregår hele året.

Praktisk undervisning
Etter at kandidaten har tatt den teoretiske delen, kan han/hun starte sin praktiske flyging. Dette innebærer at kandidaten allerede har PPL/A sertifikat.
Kravet til utstedelse av sjøflyrettighet er minimum 8 timer instruksjon på sjøfly, samt oppflyging med godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet.