Treningsområder

Her vil du se en oversikt over de 4 treningsområdene som primært skal benyttes under skoleflyging, ref. skolehåndboken kapittel 5, appendix 1 og appendix 2. (Operative hensyn må taes ift annen trafikk i området)

 

Appendix 1: Treningsområder Landfly

Appendix 2: Treningsområder Sjøfly


Dette er et levende dokument, og er ikke tillatt til operativt bruk.
Det henvises alltid til skolehåndboken for siste revisjon.