Privatflysertifikat

Notodden og Kongsberg Flyklubb er også autorisert av Luftfartstilsynet til å drive opplæring/undervisning til PPL-A (Private Pilot Licence – Aeroplane) etter de nye Part-FCL reglene som trådde i kraft 6.juni 2014. Utdannelsen til privatflygersertifikat består av en teoretisk og en praktisk del. Opptak til praktisk flyging foregår fortløpende.

Hvordan tar du flysertifikat?

Teoriutdannelse
For å få PPL-A må du gjennom en teoretisk og en praktisk del. Notodden og Kongsberg Flyklubb driver ikke med teoriundervisning og oppfordrer derfor våre elever til å ta teorien gjennom Luftfartsskolen. Noen av flyklubbens medlemmer arbeider som flygere, og kan være behjelpelig med gjennomgang av deler av pensum! Hør med skolesjef for mer informasjon!

Teorien til PPL består av følgende fag:

 1. Air law and ATC procedures  (Luftfartslovgivning og lufttrafikktjenesteprosedyrer)
 2. Human performance (Menneskelige ytelser)
 3. Meteorology  (Meteorologi)
 4. Communications (Kommunikasjon)
 5. Principles of flight (Flyteori)
 6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer)
 7. Flight performance and planning  (Ytelser og planlegging)
 8. Aircraft general knowledge (Luftfartøyslære)
 9. Navigation (Navigasjon)

Teori

 

 

 

Disse fagene kan du ta på nettbasert skole som Luftfartsskolen arrangerer året igjennom. Man bør regne med 6-8 mnd på teorien hvis den taes ved siden av en heltids-jobb! Teorieksamen til PPL/LAPL/RTL gjennomføres ved Statens vegvesens trafikkstasjoner som tilbyr teorieksamen. Oversikt over trafikkstasjonene og åpningstider finner du her
Teori for PPL/LAPL/RTL er gyldig i 24 måneder fra datoen siste fag til gjeldende eksamen er bestått.

Praktisk undervisning
Den praktiske utdannelsen må foregå ved en flyskole godkjent av Luftfartstilsynet! Rundt om i landet er det en rekke flyklubber tilsluttet NLF med slik godkjennelse, og Notodden og Kongsberg Flyklubb er en av de. Det kreves minimum 45 timer flygetid, hvorav 28 timer instruksjon og minimum 10 timer solo. De fleste må vanligvis fly mer enn 45 timer før prøve kan avlegges for Luftfartstilsynets kontrollant.

Rettigheter
Privatflygersertifikatet (PPL-A) gir i utgangspunktet innehaveren rett til å føre en-motors landfly i dagslys. Det vanlige er 2-4 seters fly. Innehaveren har ikke rett til å fly ervervsmessig, men har lov til å dele driftsutgiftene med sine passasjerer. Flygingen skal skje etter de såkalte VFR-reglene (flyging med visuell kontakt). Etter videreutdanning ved godkjent flyskole kan sertifikatet utvides til å omfatte flermotors fly, flyging i mørke, flyging i instrumentforhold og flyging med ski eller flottører.

LAPL
LAPL-(A) er et nytt flygersertifikat som er gjeldende kun i EU/EØS land. Med dette sertifikatet kan du fly én-motors fly med stempelmotor, med maksimal avgangsvekt på 2000 kg og ikke mer enn 3 passasjerer om bord.
Det betyr at du helt fint kan fly et vanlig småfly som f.eks. Piper og Cessna.

Programmet er lagt opp til minimum 30 timer total flygetid. Forskjellen fra PPL-(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert, og instrument-leksjonene er fjernet fullstendig. I tillegg flyr man solo tidligere i utdanningsløpet. Dette igjen fører til at dette er et vesentlig rimeligere sertifikat å ta enn PPL-A. Foreløpig kan en ikke ta videre utsjekk på sjøfly med et LAPL sertifikat.

Legeundersøkelse
Legeundersøkelse kan gjøres til spesielt godkjente leger, godkjent av Flymedisinsk Institutt. Disse finner du en oversikt over på sidene til Luftfartstilsynet, eller du kan spørre din instruktør om dette.

Hva koster det?
Eleven må totalt regne med et utlegg på nærmere kr 70-90.000. Hver flytime koster kr 1400 i vårt skolefly, Cessna 172, i tillegg 400-500 kr til instruktør. I tillegg til flytimer kommer teoriundervisning/kurs, legesjekk, lærebøker og oppmeldingsgebyr til eksamen. Mer informasjon om hva bøker og diversen koster, vil du finne på www.nlf.no, www.luftfartsskolen.no, http://www.flygeteori.no eller du kan sende oss en mail, så kan vi undersøke om det er mulig å få tak i brukte bøker ifra noen av medlemmene!

Nærmere informasjon
Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med klubbens skolesjef Magne Solberg, Mail: skolesjef@nkfk.no

 

 

 

Hvordan fornyer du sertifikatet?

 

Du har gyldig sertifikat og eller rettighet

Forlenges på følgende måte
1. Ved oppfyllelse av følgende krav kan en godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet signere ut en forlengelse i 2 nye år: (Skjema NF-1092) – Land/Sjø

 • Innen 12 mnd før rettighetens utløpsdato ha gjennomført minimum 12 timer flygetid i den relevante klassen
 • Minimum 6 av timene skal være som fartøysjef
 • Minimum 12 avganger og landinger
 • En treningsflyging på minimum 1 time med FI(A) eller CRI(A).

Sertifikatinnehavere som har både SEP(land) og SEP(sea) rettighet kan oppfylle timekravene til retighetsforlengelse i en av klassene, men søkeren må i tillegg ha:

 • Minimum 12 avganger og landinger
 • Minimum 1 time som Fartøysjef både på SEP(land) og SEP(sea)

2. Dersom du ikke har oppfylt ovennevnte krav må du fly en PC (ferdighetskontroll) med en godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet. (Skjema NF-1027E)

Du har utgått sertifikat og eller rettighet
1. Rettigheten har vært ugyldig i mindre enn 3 mnd:

 • Du må ta kontakt med en godkjent flyskole/flyklubb. Her vil man få en vurdering basert på din erfaring. Har man god erfaring videt ikke være krav til noe trening, og man kan gjennomføre en PC (ferdighetskontroll) med en godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet. (Skjema NF-1027E)

2. Rettigheten har vært ugyldig mer enn 3 mnd, men mindre enn 1 år:

 • Du må ta kontakt med en godkjent flyskole/flyklubb for å gjennomføre minimum 2 treningspass.
 • Etter fullført trening må man gjennomføre en PC (ferdighetskontroll) med en godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet. (Skjema NF-1027E)

3. Rettigheten har vært ugyldig mer enn 1 år, men mindre enn 3 år:

 • Du må ta kontakt med en godkjent flyskole/flyklubb for å gjennomføre minimum 3 treningspass.
 • Etter fullført trening må man gjennomføre en PC (ferdighetskontroll) med en godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet. (Skjema NF-1027E)

4. Rettigheten har vært ugyldig mer enn 3 år:

 • Du må ta kontakt med en godkjent flyskole/flyklubb å gjennomføre full trening for den utløpte rettigheten.

 

 

Alt dette kan gjøres internt i klubben vår, da vi har kontrollanter hos oss. Ta kontakt med skolesjef for mer informasjon.