Nattutsjekk

Notodden og Kongsberg Flyklubb er autorisert av Luftfartstilsynet til å drive opplæring/undervisning til mørkeflyging. Programmet til mørkeutsjekk består av en teoretisk og en praktisk del. Opptak til praktisk flyging foregår hovedsakelig mellom September– Mars.
Den teoretiske delen kan kandidaten ta når som helst gjennom www.luftfartsskolen.no.

Stjerneklart vær, kanskje fullmåne og du har lyst til å fly en tur – ta nattutsjekk da vel! Det gir deg større erfaring og bedre muligheter til å fly på hverdager vinteren gjennom. Og en helt annen opplevelse enn VFR-dag. Tilbudet gjelder også flygere fra andre flyklubber.

For piloter som har JAR-FCL/Part-FCL sertifikat er kravet til flyging følgende:
-Godkjent teorikurs/nettkurs (www.luftfartsskolen.no) eller annen ATO som har kurs.
-5 timer flyging i mørke – inkl. 3 timer instruksjon  – inkl. minst 1 time lang NAV(minst 50 km), og 5 solo take-off og 5 solo full-stop landinger.

For piloter som hadde Nasjonale sertifikater er kravet til flyging følgende:
-Godkjent teorikurs/nettkurs (www.luftfartsskolen.no) eller annen ATO som har kurs.
-5 timer flyging i mørke – inkl. 3 timer instruksjon  – inkl. minst 1 time lang NAV(minst 50 km), og 5 solo take-off og 5 solo full-stop landinger.
-5 timer instrumentflyging

Nærmere informasjon
Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med Skolesjef,
Magne Solberg- mail: skolesjef(att)nkfk.no