Nattutsjekk

Notodden og Kongsberg Flyklubb er autorisert av Luftfartstilsynet til å drive opplæring/undervisning til mørkeflyging. Programmet til mørkeutsjekk består av en teoretisk og en praktisk del. Opptak til praktisk flyging foregår hovedsakelig mellom September– Mars.
Den teoretiske delen kan kandidaten ta i klubben når som helst.

Stjerneklart vær, kanskje fullmåne og du har lyst til å fly en tur – ta nattutsjekk da vel! Det gir deg større erfaring og bedre muligheter til å fly på hverdager vinteren gjennom. Og en helt annen opplevelse enn VFR-dag. Tilbudet gjelder også flygere fra andre flyklubber.

For piloter som har JAR-FCL/Part-FCL sertifikat er kravet til flyging følgende:
-Godkjent teorikurs/nettkurs eller annen ATO som har kurs.
-5 timer flyging i mørke – inkl. 3 timer instruksjon  – inkl. minst 1 time lang NAV(minst 50 km), og 5 solo take-off og 5 solo full-stop landinger.

For piloter som hadde Nasjonale sertifikater er kravet til flyging følgende:
-Godkjent teorikurs/nettkurs  eller annen ATO som har kurs.
-5 timer flyging i mørke – inkl. 3 timer instruksjon  – inkl. minst 1 time lang NAV(minst 50 km), og 5 solo take-off og 5 solo full-stop landinger.
-5 timer instrumentflyging

Nærmere informasjon
Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med Skolesjef,
Magne Solberg- mail: skolesjef(att)nkfk.no