Sjøflyutsjekk

Notodden og Kongsberg Flyklubb er autorisert av Luftfartstilsynet til å drive opplæring/undervisning til Sjøflyrettighet. Programmet til sjøflyrettigheten består av en teoretisk og en praktisk del. Opptak til praktisk flyging foregår hovedsakelig mellom Mai – Oktober.
Den teoretiske delen kan kandidaten ta gjennom klubben, når som helst.

 

Praktisk undervisning
Etter at kandidaten har tatt den teoretiske delen, kan han/hun starte sin praktiske flyging. Dette innebærer at kandidaten allerede har PPL/A sertifikat.
Kravet til utstedelse av sjøflyrettighet er minimum 8 timer instruksjon på sjøfly, samt oppflyging med godkjent kontrollant fra Luftfartstilsynet. 

Nærmere informasjon
Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med Magne Solberg- mail: mfsolberg@hotmail.com

Sertifikatene fornyes på samme måte som med SEP(land) rettighet.