Introkurs Lørdag 13/10

Vi arrangerer introkurs for PPL-A (privatflyger sertifikat) lørdag 13/10/2018 kl 12:00 i våre lokaler på Notodden flyplass. Her vil du få en innføring i hva det innebærer å ta flysertifikat, hvilke fag en må igjennom, kostnader osv. Det vil også bli anledning til å selv få prøve å fly denne dagen, til en fordelaktig pris.

Mer informasjon om denne dagen vil bli lagt ut om ikke lang tid, så følg med.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på vår FB side (melding), eller på tlf 92010183.

Forskriftsendring i Vinje – Nå kan vi igjen benytte vann i Vinje til sjøflyging!

Etter full bråstopp for allmennflyging på sjø i Vinje kommune i fjor, har kommunen etter innspill fra NLF og Notodden og Kongsberg Flyklubb nå vedtatt en ny motorferdselforskrift der tre vann kan benyttes av alle. En del andre vann kan benyttes for nærmere angitte formål eller etter søknad.

Dette er særs gledelig for oss som driver med sjøflyskoling, men også for andre som driver med sjøflyging.

De tre vannene som er tillatt benyttet av alle er følgende:

Møsvatn ved dammen (se kartutsnitt)
Ståvatn ved Haukeliseter (se kartutsnitt)
Longvikvatn

Forskriften kan leses her:
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-06-28-1133?q=motorferdsel vinje

Forskriften tar til å gjelde så fort den er publisert i «Norsk lovtidend».

Notodden flyplass stenges ifbm ombygninger

I perioden 15/7 kl 19:30 til 29/7 kl 0700 vil Notodden flyplass være helt stengt ifbm ombygninger på flyplassen. Rullebanen kan i denne perioden ikke brukes!

Sjøflyaktivitet vil gå som normalt.

I samme periode vil LN-NKF bli leid ut til Ringerike flyklubb for brannvaktsflyging. LN-NKF kommer tilbake til Notodden igjen søndag 29/7.

Viktig info ang oppgraderinger på Notodden Flyplass!

I forbindelse med oppgraderingen av nye banelys på Notodden flyplass, så vil det bli noen begrensninger for oss gjennom sommeren og høsten. Dette er for å få gjennomført oppgradering mest mulig smidig for alle parter. Følgende gjelder:

– I perioden juni-september (nærmere dato kommer) skal det rundt hele rullebanen graves 5 m brede og 1 m dype grøfter. Entreprenøren vil jobbe kveld/natt.

– Rullebanen må stenges i tidsrommet det arbeides, noe som fører til at banen åpner om morgenen når bergensflyet går, og stenger kl 1730. Det vil da bli hvite kryss på rullebanen, og det vil ikke være tillatt å lande etter stengetid.

– I noen perioder er det mulig at det kun arbeides i nordenden av rullebanen, og en kan da forhøre seg med tårntjenesten om en kan lande på kort bane også i stengetid. Dette vil være unntaksvis, og må i alle tilfeller koordineres med tårntjenesten!

– Sjøflytrafikk vil gå som normalt, og en kan kjøre til/fra sjøflyhavn som vanlig.

– Notodden flyplass kan ikke garantere at rullebanen vil være åpen alle helger, og den kan også bli stengt på dagtid. Følg med på NOTAM og ring tårnet for informasjon den dagen du skal ut å fly.

LN-NFW vinterlagring

LN-NFW blir tatt opp i morgen 16/10 for vinterlagring. Og med det er det bare å se frem til neste års sjøflysesong som starter 1/5-18 🙂

LN-NKF har god kapasitet fremover, så bare å booke og dra på tur 🙂

DHC-6 Utsjekk

Notodden & Kongsberg Flyklubb ser på mulighetene for å lage et skoleprogram som gjør sitt til at vi kan gi utsjekk på Twin Otter.
Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi er innovative og ønsker å dekke forespørsler som flymiljøet der ute etterspør.
Vi holder dere oppdaterte på prosessen.