Forskriftsendring i Vinje – Nå kan vi igjen benytte vann i Vinje til sjøflyging!

Etter full bråstopp for allmennflyging på sjø i Vinje kommune i fjor, har kommunen etter innspill fra NLF og Notodden og Kongsberg Flyklubb nå vedtatt en ny motorferdselforskrift der tre vann kan benyttes av alle. En del andre vann kan benyttes for nærmere angitte formål eller etter søknad.

Dette er særs gledelig for oss som driver med sjøflyskoling, men også for andre som driver med sjøflyging.

De tre vannene som er tillatt benyttet av alle er følgende:

Møsvatn ved dammen (se kartutsnitt)
Ståvatn ved Haukeliseter (se kartutsnitt)
Longvikvatn

Forskriften kan leses her:
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-06-28-1133?q=motorferdsel vinje

Forskriften tar til å gjelde så fort den er publisert i «Norsk lovtidend».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *