Flydag – Kansellert

Pga værutsiktene for morgendagen er flydagen 8.juni avlyst.

Vi prøver å få til et arrangement på et seinere tidspunkt, så følg med på våre nettsider / facebooksider.