Drivstofftillegg

Pga økte fuel kostnader for september så økes drivstofftillegget til 300 kr/t. Ny justering skjer når priser for oktober foreligger.