Info vedr sjøfly LN-NFW

Som vedtatt på årsmøte så har flyklubben valgt å selge sjøflyet LN-NFW, primært pga økonomi. Det har i denne prosessen bla vært vektlagt å forsøke å få til ordninger slik at medlemmene i klubben fortsatt skulle kunne ha et tilbud med sjøfly ut i fra Notodden, samt skoling.

Flyet er med bakgrunn i dette solgt til firmaet «Flying sales». Flyet er tilgjengelig for alle medlemmer via «MyWebLog» og kan bookes der som tidligere. Flying sales kan også leie ut flyet til «ikke medlemmer» av NKFK. De dette gjelder må gjøre nærmere avtale med eier direkte og få brukernavn og passord der for innlogging til MyWebLog for booking av flyet. Flyet kan i perioder leies ut til andre lokasjoner enn ENNO.

Timepris er satt til 2400 kr og en fører + 10 minutter. Logging av turen gjøres som vanlig i MyWebLog, mens betaling skjer direkte til eier på kontonummer 1503.33.23945

Flyet er tilgjengelig fra i dag av på ENNO (6/6-23).