Ny revidert klubbhåndbok

Klubbhåndboken er revidert. Alle medlemmer bes om å sette seg inn i denne da det er mange oppdateringer.
Klubbhåndboken finner du under fanen «klubben», samt at alle medlemmer har fått den tilsendt på e-post 12.04.22.