Flydag – Kansellert

Pga værutsiktene for morgendagen er flydagen 8.juni avlyst.

Vi prøver å få til et arrangement på et seinere tidspunkt, så følg med på våre nettsider / facebooksider.

Drivstofftillegg

Pga økte fuel kostnader for september så økes drivstofftillegget til 300 kr/t. Ny justering skjer når priser for oktober foreligger.

Info vedr sjøfly LN-NFW

Som vedtatt på årsmøte så har flyklubben valgt å selge sjøflyet LN-NFW, primært pga økonomi. Det har i denne prosessen bla vært vektlagt å forsøke å få til ordninger slik at medlemmene i klubben fortsatt skulle kunne ha et tilbud med sjøfly ut i fra Notodden, samt skoling.

Flyet er med bakgrunn i dette solgt til firmaet «Flying sales». Flyet er tilgjengelig for alle medlemmer via «MyWebLog» og kan bookes der som tidligere. Flying sales kan også leie ut flyet til «ikke medlemmer» av NKFK. De dette gjelder må gjøre nærmere avtale med eier direkte og få brukernavn og passord der for innlogging til MyWebLog for booking av flyet. Flyet kan i perioder leies ut til andre lokasjoner enn ENNO.

Timepris er satt til 2400 kr og en fører + 10 minutter. Logging av turen gjøres som vanlig i MyWebLog, mens betaling skjer direkte til eier på kontonummer 1503.33.23945

Flyet er tilgjengelig fra i dag av på ENNO (6/6-23).

Innføring av drivstofftillegg

Pga økte fuelkostnader er det innført et drivstofftillegg for begge fly. Prisen er dynamisk alt etter hva gjeldende pumpepris på ENNO er. Fueling skal primært skje på ENNO. Ved behov for fueling andre steder hvor pumpepris kan være vesentlig dyrere, må en som fartøysjef forvente å måtte betale mellomlegget.

Ny revidert klubbhåndbok

Klubbhåndboken er revidert. Alle medlemmer bes om å sette seg inn i denne da det er mange oppdateringer.
Klubbhåndboken finner du under fanen «klubben», samt at alle medlemmer har fått den tilsendt på e-post 12.04.22.

Feil på e-post systemet

Det viser seg at vi har hatt en feil på e-post/kontaktskjema systemet vi bruker, så henvendelser som er sendt oss den siste måneden er ikke blitt mottatt. De som har sendt henvendelse uten å få svar må sende ny henvendelse.

Systemet skal nå være oppe igjen og virke som normalt.

Innkalling Årsmøte 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Alle medlemmer innkalles med dette til årsmøte i Notodden og Kongsberg Flyklubb.

Tid: Onsdag 19/5 kl 18:00
Sted: Pga smittestituasjonen så avholdes årsmøtet digitalt. Link til møtet vil bli sendt ut noen dager før møtet.

Årsmøtesaker

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av representanter til å underskrive protokollen

5. Godkjenning av fremmøtte representanter

6. Årsberetning for klubbåret 2020

7. Regnskap for klubbåret 2020

8. Budsjett for klubbåret 2021

9. Nye vedtekter

10.Innkomne forslag

11. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 5/5, og sendes til e-post: styret@nkfk.no

Årsberetning, regnskap og innstilling fra valgkomitè vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Velkommen!